• Vždy bezpečná platba
  • Autentické vstupenky
  • 120% záruka pro kupujícího

Záruka

Záruční podmínky

Conditions of use

Pokud si lístky koupíte na webu Worldticketshop, ručíme Vám, že::

1. Vaše vstupenka bude 100 % autentická.
2. Svou vstupenku obdržíte včas před zahájením vystoupení.

V případě, že obdržené vstupenky se ukazují být falešné a/nebo vstup na akci byl odepřen:

Kupující bude požádán, aby vstupenky zaslal zpět v předplacené obálce poštovní služby UPS (dostupné u Worldticketshop), společně s formulářem na vrácení vstupenky. Worldticketshop uhradí kupujícímu 120 % kupní ceny.

+ další podmínka: Kupující musí kontaktovat zákaznický servis Worldticketshop do pěti pracovních dnů od konání vystoupení.

V případě, že prodávající nemůže dodat vstupenky, které zcela odpovídají sjednané nabídce:

Pokud dojde ke zrušení vystoupení, nabídne Worldticketshop kupujícímu náhradní a srovnatelné lístky s ohledem na dostupnost, anebo kupujícímu uhradí 100 % kupní ceny. Náhradní vstupenky budou zaslány pouze poté, co kupující zašle doporučenou poštou zpět své původně koupené vstupenky. Posouzení možnosti downgrade náléží Worldticketshop.

+ další podmínka: Kupující musí kontaktovat zákaznický servis Worldticketshop do pěti pracovních dnů od oznámení zrušení vystoupení.

Ostatní práva a nároky kupujícího zůstávají touto zárukou nedotčeny.

měna: