• Vždy bezpečná platba
  • Autentické vstupenky
  • 120% záruka pro kupujícího

Ochrana osobních údajů

Informace, jež shromažďujeme a sledujeme
Využíváme Vaší IP adresu a typ prohlížeče jako pomůcku při diagnostikování problémů na našem serveru a ke správě našich webových stránek. To znamená, že návštěva uživatele bude sledována, ale uživatel přitom zůstane anonymní. Vaší IP adresu využíváme, abychom Vás mohli společně s Vaším nákupním košíkem identifikovat a abychom mohli shromažďovat obecné demografické údaje. To znamená, že ačkoliv může být Vaše IP adresa během Vaší návštěvy zaznamenána, není trvale spojena s Vašimi osobními údaji.

[b]Sdílení a zveřejňování údajů[/b]


Osobně identifikovatelné informace (OII)

OII sdílíme s Třetími stranami za účelem pověření těchto stran jménem Worldticketshop k vykonávání činností, jež se vztahují k Vaší objednávce. Jedná se například o zpracování plateb kreditní kartou, plnění objednávek, doručování zásilek, zasílání e-mailové a poštovní korespondence a analyzování dat za účelem detekce a opravy datových chyb a marketingové podpory. Vaše OII nesdílíme pro jakékoliv neznámé nebo nesouvisející účely. Vyhrazujeme si právo zveřejnit OII v případě, kdy to vyžaduje zákon a kdy se domníváme, že jejich zveřejnění je nezbytné za účelem ochrany našich práv a/nebo vyhovění soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo soudnímu sporu vedeného s naší webovou stránku. Pokud se rozhodneme naše pravidla pro ochranu osobních údajů změnit, uvedeme tyto změny v tomto prohlášení, na úvodní webové stránce a dalších místech, které budeme považovat za vhodné, tak abyste byli informováni o tom, jaké údaje shromažďujeme, jakým způsobem je používáme a za jakých podmínek, pokud vůbec, je zveřejňujeme. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení kdykoliv moci změnit, je proto žádoucí, abyste ho pravidelně kontrolovali. Pokud vneseme do tohoto prohlášení zásadní změny, budeme Vás o tom informovat zde, e-mailem nebo umístěním zprávy na naší úvodní stránce.


Zprostředkovatelé

Tato webová stránka používá ve vztahu k zákazníkům objednávkový formulář za účelem vyžádání informací, produktů a služeb. Zaměstnáváme další jednotlivce (prostředníky) a společnosti, které vykonávají činnosti naším jménem. Prostředníky využíváme za účelem plnění a distribuce objednávek, vyúčtování Vám poskytnutých zboží a služeb a k podpoře marketingových aktivit. Tito prostředníci mají přístup k potřebným OII, aby mohli vykonávat svou funkci, nemají však svolení si OII shromažďovat, sdílet, ukládat nebo používat za jakýmkoliv jiným účelem.


Souhrnné údaje (neosobního rázu)

Za účelem podpory při analyzování souhrnných informací o návštěvnících našich webových stránek využíváme servisních služeb Třetích stran. Tyto údaje, jež nám pomáhají optimalizovat využitelnost naší webové stránky, jsou shromažďovány pomocí cookie poskytovatele služeb nebo log filů. Nespojujeme žádné souhrnné údaje s OII.

Cookie
Worldticketshop využívá cookie ke sledování Vašeho nákupního košíku a k přizpůsobení Vašich dalších návštěv. Na základě Vašeho požadavku lze cookie použít k přizpůsobení obsahu stránky dle Vašich preferencí a k zapamatování Vašeho hesla, abyste ho nemuseli zadávat pokaždé, kdy naši webovou stránku navštívíte.

Odkazy
Tato webová stránka obsahuje odkazy na další webové stránky. Worldticketshop není odpovědný za pravidla týkající se ochrany osobních údajů, jež tyto webové stránky používají. Je pravděpodobné, že tato pravidla neodpovídají našim postupům. Doporučujeme Vám, abyste se seznámili s prohlášením o ochraně osobních údajů daných webových stránek. Vámi poskytnuté údaje nebudeme s jinými subjekty sdílet bez Vašeho výslovného svolení. Můžeme však sdílet obecné demografické údaje. Nikdy nevydáme Vaše osobní údaje (včetně, avšak nejen, Vašeho jména, e-mailové adresy, ulice a telefonního čísla) bez Vašeho výslovného svolení. Uživatelé mají možnost své preference kdykoliv změnit; viz níže Pravidla pro odhlášení.

Objednávkový formulář
Tato webová stránka používá ve vztahu k zákazníkům objednávkový formulář za účelem vyžádání informací, produktů a služeb. Zaměstnáváme další jednotlivce a společnosti, které vykonávají činnosti naším jménem. Jedná se například o zpracování plateb kreditní kartou, plnění objednávek, doručování zásilek, zasílání e-mailové a poštovní korespondence a analyzování dat za účelem detekce a opravy datových chyb a za účelem vylepšení naší marketingové podpory. Tito jednotlivci a společnosti mají přístup k potřebným osobním údajům, v případě kdy je to nezbytné k vykonávání jejich činnosti, nesmí je však použít za jiným účelem. Uživatelé si mohou kdykoliv nechat odhlásit odběr sdělení Worldticketshop; viz níže uvedené Pravidla pro odhlášení.

Soutěže/propagační akce
Příležitostně pořádáme soutěže a propagační akce. V těchto soutěžích a propagačních akcí, online či jinak, můžeme návštěvníky požádat o kontaktní údaje. Tyto kontaktní údaje používáme za účelem zasílání informací, které se týkají konkrétní soutěže či propagace. Tyto osobní údaje jsou rovněž použity za účelem kontaktování zákazníka, pokud je to nezbytné. Uživatelé si mohou odběr sdělení Worldticketshop kdykoliv odhlásit; viz níže uvedené Pravidla pro odhlášení.

Bezpečnost
Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Ve chvíli, kdy do našeho registračního či objednávkového formuláře zadáváte citlivé údaje (jako je číslo kreditní karty a/nebo rodné číslo), zašifrujeme tato data pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL). Při ochraně Vašich osobních údajů se řídíme obecně uznávanými průmyslovými standardy, a to jak při přenosu těchto údajů, tak po jejich přijetí. Nicméně, žádný způsob přenosu dat po Internetu ani žádný způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Proto, i když se snažíme používat komerčně uznávané prostředky na ochranu Vašich osobních údajů, nejsme schopni garantovat jejich absolutní bezpečnost. Pokud máte nějaké dotazy týkající se bezpečnosti na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Oznámení Třetí strany
Pokud dojde k tomu, že Vaše osobní údaje budou shromážděny Třetí stranou, která není naším prostředníkem/poskytovatelem služeb, bude Vám toto oznámeno, abyste se mohli rozhodnout, zda si přejete nebo nepřejete své údaje s touto stranou sdílet.

Doporučení
Pokud se rozhodnete využít náš referenční program k doporučení naší webové stránky Vašemu známému, požádáme Vás o jeho/její jméno a e-mailovou adresu. Vašemu známému pak automaticky zašleme jednorázový e-mail a pozveme ho/ji k návštěvě našich stránek. Worldticketshop uchovává tyto údaje pouze za účelem zaslání tohoto jednorázového e-mailu a za účelem hodnocení úspěchu našeho referenčního programu. V případě, že si Váš známý přeje odstranění těchto osobních údajů z naší databáze, má možnost nám dané oznámit prostřednictvím Kontaktního formuláře.

Postup při odhlášení
Pokud si již nepřejete dostávat náš newsletter a propagační sdělení, můžete si jejich odběr odhlásit dle instrukcí, jež jsou uvedeny v každém newsletteru. V případě, že obdržíte e-mail s potvrzením o přijetí objednávky, jež jste zadali, nelze tento vypovědět.

Přístup k osobně identifikovatelným informacím
Pokud se změní Vaše osobně identifikovatelné údaje, můžete je opravit nebo aktualizovat prostřednictvím Kontaktního formuláře, telefonicky anebo poštou na níže uvedenou adresu.

Kontaktujte nás
Pokud máte dotaz, který se týká našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo bezpečnostního provozování této stránky, můžete nás kontaktovat zde: Worldticketshop Heresingel 4b
9711 ES Groningen Nizozemí Telefon: +31 (0) 50 201 1524
Groningen 31.1.2010

měna: